• carhire@exploraturkey.com
TürkçeEnglish

“ Explora Turkey online ofisine hoşgeldiniz...”

+90 533 244 54 33

Lütfen Bekleyin...

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ  

TARAFLAR

 KİRAYA VERENİN    
 ADI VE SOYADI (UNVANI)  
 ADRESİ1  
 ADRESİ2  
 VERGİ DAİRESİ    
 VERGİ NUMARASI/TC. KİMLİK    
 TELEFON    
 ARAÇ PLAKA NO    
 ARAÇ MODEL/MARKA    

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.

 KİRALAYANIN    
 ADI VE SOYADI (UNVANI)  
 ADRESİ1  
 ADRESİ2  
 VERGİ DAİRESİ    
 VERGİ/TC. NUMARASI    
 TELEFON    

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.

 ÜCRET  

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU :___________________Plaka numaralı ___________________ marka otomobilin KİRALAYAN’a kiraya verilmesi.

2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ :Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

3-TAAHHÜTNAME :Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtildiği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

4- SÖZLEŞME ŞARTLARI : a) Ücret net olup her ayın en geç ____________________’sinde ödenecektir. Sözleşmeden doğan KDV, damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler KİRALAYAN’a aittir. Ayrıca aracın Trafik ve Kasko sigortası bedelleri KİRALAYAN’a aittir.

b) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN’a teslim etmiştir.

c) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN’a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN’den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.

d) Teminat olarak KİRALAYAN’dan ___________________________TL’lik Nakit – Çek – Senet alınmıştır.

5- SÖZLEŞME SÜRESİ :Bu sözleşme yukarıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir. Sözleşmenin uzatılması, kısaltılması ya da sözleşmenin iptali hakkı KİRAYA VEREN’e aittir. Sözleşme bitiş tarihinden itibaren 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda iş bu sözleşme otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzatılır.

İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda ______________ Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

 

KİRAYA VEREN                                                                                                    KİRALAYAN

ARAÇLARIMIZ

Güncel haberlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak istiyorsanız mail adresinizi sisteme kayıt edebilirsiniz.

TL